Tjenester

Nedenfor finner du tjenestene jeg tilbyr. Ta kontakt dersom det er av interesse. Jeg svarer innen 24 timer.

 • Institusjonell Fundraising
 • Monitorering & Evaluering
 • Næringsliv og Menneskerettigheter
 • Teknisk Assistanse
 • Kvalitetsikring

 • Søknadsskrivning til donorer som EU (EuropeAid & ECHO, Erasmus+), Norad, Comic Relief, Ford Foundation, osv.
 • Mapping av potensielle donorer
 • Bistand med å utarbeide kommunikasjonsmateriell til donorer (f.eks. presentasjoner og factsheets)
 • Rapportskrivning

 • Utvikling av resultatstrammeverk
 • Utvikling av prosjektindikatorer som er gjennomførbare og informative
 • Excel og SPSS statistikkanalyse
 • Monitorering og/eller evaluering av oppdrag

 • Menneskerettighet aktsomhetsvurderinger (Human Rights Due Dilligence)
 • Implementering av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs)
 • Forskning rettet mot selskapets etiske retningslinjer og policy

 • Donor compliance  for EuropeAid og Norad
 • Opplæring; programledelse, søknadsskriving, rapportskriving og oppfølging og evaluering
 • Opplæring UNGPs
 • Strategisk planleggingsprosesser
 • Organisasjons- og kapasitetsvurdering

 • Gjennomgang og kvalitetskontroller av søknader og rapporter
 • Coaching vedrørende donorregelverk
 • Gjennomgang av programrelaterte informasjon innen tematiske emner, for eksempel, seksuell og reproduktiv helse og tilknyttede rettigheter, migrasjon og utvikling, og business & human rights